Курс «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ» надає системне уявлення про принципи, методи та засоби розробки, оцінки і прийняття інвестиційних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів