У постіндустріальну епоху бізнес має вирішувати нові проблеми, які пов'язані із потребою реагування на турбулентні зміни зовнішнього середовища, пошуком сфер та способів створення нової цінності для клієнтів, формуванням та реалізацією якісно нової взаємодії  різних бізнес-суб'єктів задля досягнення їх стратегічних цілей. Пошук ефективних і дієвих способів виживання й розвитку за умов постіндустріальної економіки втілюється у концепції розвитку бізнесу, яка зосереджується на процесах створення для організації довгострокової ціннісної пропозиції, що визначається клієнтами, ринками та партнерськими зв'язками. Емпіричний досвід впровадження концепції розвитку бізнесу  засвідчує наявність стійкої залежності між продажем, маркетингом, перемовинами, розвитком партнерської взаємодії, проектами та дослідженнями.