«ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» формує теоретичні знання щодо системного уявлення про економічне управління підприємством та забезпечує набуття практичних навичок використання технологій та інструментарію бюджетного та фінансового управління підприємством. Предметом курсу є система знань, вмінь і навичок щодо економічного управління підприємством.