Курс "Стратегічне управління підприємством" присвячений розкриттю ключових управлінських технологій, спрямованих на досягнення стратегічних цілей підприємства та призваних забезпечити набуття підприємством стійких конкурентних переваг у довгостроковій перспективі.