Курс дозволить набути знань, навичок та вмінь з аналізу та прогнозу діяльності фірми в середовищі програмного продукту Business Intelligence (BI).