Дистанційний курс "Мікроекономіка" призначений для самостійного опанування теоретичних положень поведінки окремих економічних суб'єктів (індивідів, домогосподарств, фірм та їх об'єднань), а також набуття практичних навичок мікроекономічного аналізу студентами всіх форм навчання.

Укладач: Гребешкова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"