Дисципліна «СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ» спрямована на вивчення відносин довготривалої та стратегічно важливої співпраці між підприємствами та організаціями з елементами їх специфікації та адаптації до умов трансформаційної економіки України. Метою опанування дисципліни є набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів