Метою опанування дисципліни "Технології управлінського консультування" є набуття теоретичних знань та практичних навичок з технологій управлінського консультування. Предметом дисципліни - вивчення технології консалтингового процесу та методик проведення діагностики підприємства, його проблемних сфер в управлінні та розробці нових технологій управління.

Результатом засвоєння курсу має бути розуміння студентом обов'язкових процедур і технологій процесу управлінського консультування, методик  проведення управлінського аудиту та розробки пропозицій у сфері управління підприємства.