Визнання консалтингової діяльності як самостійної сфери підприємницької діяльності, створила передумови активного розвитку консультаційного бізнесу в Україні. Специфіка функціонування професійних організацій, до яких відносять консультаційні компанії, потребують визначення відповідних принципів управління, врахування особливостей організації консалтингового бізнесу. Потреба у знаннях управління консалтинговим бізнесом, принципів і методів ефективної організації його бізнес-процесів, формування маркетингової та кадрової політики, системи оцінювання ефективності консалтингової діяльності викликає необхідність підготовки відповідних фахівців з університетською освітою.

Метою опанування дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок з управління консалтинговим бізнесом.