Вивчення курсу „Управління розвитком бізнесу” зорієнтоване на засвоєння сучасного діагностичного інструментарію та методів управляння розвитком компанії. Метою опанування дисципліни є набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного довгострокового розвитку компанії, а також розробки комплексу заходів по їх реалізації з метою вирішення внутрішніх проблем компанії та забезпечення високого рівня гнучкості компанії незалежно від умов її функціонування.