Курс спрямований на опанування теоретичних знань і формування практичних навичок з інституціональних засад функціонування управлінського консалтингу, формування і розвитку консалтингового бізнесу й технології надання послуг з управлінського консультування. Отримані в процесі вивчення даної науки знання стосовно основних принципів консультування у сфері управління, основних методів і управлінських технологій впливу на розвиток підприємств мають забезпечити  магістрам конкурентну перевагу у подальшій професійній діяльності.