На сьогоднішній день поняття «фахівець дослідницького типу» стає більш поширенимФормування креативних рис майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі забезпечується методикою викладання всіх дисциплін. Велику роль у цьому відіграє науково-дослідна робота студентів (НДРС), здійснювана ними протягом усього періоду навчання.

Для деякої частини випускників науково-дослідна робота в вузі стає стартовою сходинкою до подальшої наукової та науково-педагогічної діяльності. Молоді фахівці зберігають зв'язок з кафедрами, стають асистентами, аспірантами та здобувачами, пізніше - кандидатами і докторами наук. Так формуються наукові школи - творчі колективи дослідників різних поколінь, об'єднаних загальною програмою і стилем дослідницької роботи.