Дистанційний курс "Мікроекономіка" призначений для самостійного опанування теоретичних положень поведінки окремих економічних суб'єктів (індивідів, домогосподарств, фірм та їх об'єднань), а також набуття практичних навичок мікроекономічного аналізу студентами всіх форм навчання.

Курс використовується як допоміжна платформа для організації навчального процесу за моделлю змішаного навчання.